Rehabilitacja onkologiczna

leczenie skoliozy szczecin

Rehabilitacja onkologiczna

Rehabilitacja onkologiczna kierowana dla pacjentów z chorobą nowotworową jest bezpieczna i nie przynosi ujemnych skutków dla ich zdrowia. Wykorzystanie w rehabilitacji onkologicznej terapii manualnej uzależnione jest od fazy leczenia onkologicznego, czasu od jego zakończenia i indywidualnego stanu pacjenta i jego własnych potrzeb. Zależy od dysfunkcji i ewentualnych powikłań prowadzonego leczenia onkologicznego, a także od współistniejących chorób i urazów narządu ruchu.

W Europie i na Świecie, nowoczesne standardy leczenia onkologicznego obok diagnostyki, leczenia chirurgicznego, radioterapii, chemioterapii i terapii biologicznych zawierają rehabilitację, w tym terapię manualną. Rehabilitacja onkologiczna zmniejsza dolegliwości bólowe i skutki prowadzonego leczenia choroby nowotworowej. W mniejszym lub większym stopniu ogranicza lub nie dopuszcza do powstania dysfunkcji narządu ruchu będących następstwami prowadzonego leczenia. Stosowanie terapii manualnej poprawia jakość życia pacjentów, a ponadto łagodzi skutki uboczne w trakcie leczenia onkologicznego, przywracając lub poprawiając samodzielność pacjenta, ograniczając do minimum konieczność pomocy Rodziny, najbliższych lub innych osób.

Rehabilitacja onkologiczna u pacjenta z chorobą nowotworową w większości przypadków jest niezbędna. Każdy pacjent powinien mieć odpowiednio dobraną indywidualnie rehabilitację, gdyż ona pomaga mu przetrwać ten trudny okres w trakcie leczenia onkologicznego oraz po jego zakończeniu, gdy dołączają się inne problemy związane z dysfunkcjami narządu ruchu.

  • Terapia manualna jako leczenie wspomagające w trakcie chemioterapii i radioterapii
  • Terapia limfatyczna po mastektomii
  • Praca nad zrostami po onkologicznych zabiegach chirurgicznych
  • Leczenie wspomagające terapię bólu w leczeniu onkologicznym
  • Bóle kręgosłupa rzutowane z narządów wewnętrznych
  • Nietrzymanie moczu u kobiet po usunięciu macicy oraz u mężczyzn po usunięciu prostaty jak i po radioterapii i chemioterapii

Rehabilitacja onkologiczna prowadzona jest przede wszystkim w naszej nowej Filii w Szczecinie w Domie Św. Józefa (ul. Strzałowska 26).
Więcej informacji pod numerem telefonu 881 220 900