Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna jest stosowana w przypadku wylewów, udarów, zmian nowotworowych czyli w schorzeniach powodujących w efekcie porażenie lub niedowład oraz przy mózgowych porażeniach dziecięcych.

Stosowane są metody torowania nerwowo-mięśniowego takie jak PNF, Vojta, Bobath. Techniki te służą do pobudzania mięśni częściowo odnerwionych i osłabionych. Wykorzystywane są nie tylko w neurologii, ale i w ortopedii, pediatrii oraz w innych dziedzinach medycyny.

Torowanie neurofizjologiczne dotyczy metod takich jak NDT-Bobath, Vojta, PNF. PNF polega na wykorzystaniu wzorca ruchowego człowieka i znajomości wzorców patologicznych. Poprzez techniki irradiacji czyli przesyłania napięcia mięśniowego uzyskiwane są niejednokrotnie spektakularne czynnościowe pobudzenie mięśni, wyhamowanie bólu. Torowanie neurofizjologiczne stosowane jest szeroko w ortopedii do przywracania ruchomości stawów oraz w przypadku występowania przykurczy mięśniowych.

Metoda NDT oraz Vojta wykorzystywana jest najczęściej u dzieci, ale z powodzeniem można wykorzystać je do rehabilitacji osób nieprzytomnych, natomiast stymulacje orofacjalne – do budzenia osób nieprzytomnych, hamowania spastyczności czyli wzmożonego napięcia mięśni umożliwiając na wykonanie ruchu w prawidłowym wzorcu. Techniki te pobudzają komórki nerwowe do wytworzenia połączeń przez co tworzy się sieć neuronalna w której de facto występuje pamięć ruchu. Przykładem jest nauka chodzenia u dziecka z porażeniem mózgowym czy nauka chodzenia osoby po wylewie czy zatorze.