Psychoterapia

Psychoterapia

mgr Tomasz Krawiec

Superwizowany psychoterapeuta.
Pedagog, wieloletni wychowawca.
Współtwórca i pracownik Polickiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie.
Absolwent Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Absolwent Szkoły Wyższej w Szczecinie – kierunek: doradztwo personalne.
Absolwent studiów wyższych na kierunku poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna.
Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej

Na co dzień staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji pod kierownictwem certyfikowanego superwizora Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W pracy ściśle przestrzegam Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Przykładam szczególną uwagę do dyskrecji i tajemnicy zawodowej, a wszystkie informacje ujawnione przez pacjentów traktuje jako poufne.

Prowadzę:
1) Psychoterapię indywidualną – przeznaczona jest dla osób przeżywających kryzysy życiowe, rozwojowe, problemy emocjonalne (obniżenie lub wahanie nastroju, stres, napięcie), depresje, nerwice, lęki, zaburzenia odżywania, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, trudności w relacjach społecznych. Terapia psychologiczna ma na celu pomoc w zrozumieniu doświadczanych trudności, usunięcie ich objawów oraz przyczyn, które leża u podłoża trudności.
2) Terapię rodzin – forma spotkania, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na powstanie zaburzenia.
3) Terapia par i małżeństw – szczególna formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, przeżywające kryzys i narastające nieporozumienia. Szczera, rozmowa, dialog z psychoterapeutą daje parze szansę na zmianę, pozwala inaczej spojrzeć na kryzys, pomaga w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących źródło nieprawidłowych relacji. Daje możliwość spojrzenia z boku na relacje między partnerami, a tym samym pomaga w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości relacji. Podczas spotkań partnerzy namawiani są do tego, by odważnie i otwarcie mówić o swoich uczuciach.

Moją pasją jest drugi człowiek, podróże, wędrówki po górach, lotnictwo ultralekkie.