Ortopedia

Ortopedia

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

Wykształcenie:
1977-1984 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Od 2007 – nadanie tytułu profesora nauk medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2012 – nadanie tytułu profesora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:
Od 1984 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie
Od 2006 – Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie

Zainteresowanie zawodowe:
ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Szkolenia:
Od 2004 – Polski Delegat Narodowy do Światowego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (SICOT);
Uczestnik i wykładowca polskich i międzynarodowych kursów i szkoleń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

dr n. med. Konrad Dobiecki

Wykształcenie:
1996-2002 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2002-2003 – staż podyplomowy
2003-2006 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej
2007 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:       
2003-2009 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)
od 2010 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

Zainteresowanie zawodowe:
chirurgia kręgosłupa
chirurgia zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa

lek. med. Radosław Nadzikiewicz

Wykształcenie:                
2000-2006 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2006-2007 – staż podyplomowy
2007-2008 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej

Przebieg zatrudnienia:
2006-2007 – staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie
Od 2008 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)

Zainteresowanie zawodowe: 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Szkolenia:     
Staże i kursy w Europie i USA

lek. med. Szymon Pituch

Wykształcenie:   
1997-2003 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2003-2004 – staż podyplomowy
2005-2011 –  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)

Przebieg zatrudnienia:   
2004-2011 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)
od 2012 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PUM w Szczecinie (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

Zainteresowanie zawodowe:
ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Szkolenia:
Staże i kursy z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

dr n. med. Łukasz Sieczka

Wykształcenie:
2003-2009 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2011-2014 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej
2017 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:       
2009-2010 – staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie
od 2010 – rezydentura w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, SPSK Nr 1 w Szczecinie

Zainteresowanie zawodowe:
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
chirurgia stawu kolanowego i barkowego z zastosowaniem technik mało inwazyjnych i artroskopowych
onkologia narządu ruchu

Szkolenia:
Ultrasonografia układu mięśniowo-szkieletowego
Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii
Liczne kursy i szkolenia krajowe organizowane przez PTOiT

dr n. med. Sebastian Sokołowski

Wykształcenie:
2000-2006 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2007-2008 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej
2017 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:
2005 – staż – Department of Orthopaedics Rush University Medical Center w Chicago
2006-2007 – staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie
od 2008 – rezydentura w Klinice Ortopedii i Traumatologii, Samodzielny Publicznym Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie

Zainteresowanie zawodowe:    
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
chirurgia kolana ze szczególnym uwzględnieniem technik artroskopowych, rekonstrukcyjnych
traumatologia narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem leczenia operacyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technik osteosyntezy
leczenie pourazowych powikłań w obrębie kończyny dolnej

Szkolenia:     
2003-2006 – członek Chirurgicznego Koła Studenckiego Pomorskiej Akademii Medycznej (wyróżnienie pracy naukowej podczas I Międzynarodowej i XLV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Studentów Akademii Medycznych w Zabrzu Rokitnicy: 15-17 maja 2006 roku)
2009 – kurs AO podstawowy i zaawansowany leczenia operacyjnego złamań kości
2009 – członek komitetu organizacyjnego 16th SICOT Trainees’ Meeting, Kołobrzeg, Polska
od 2009 – współbadacz w II fazie badania klinicznego produktu kościozastępczego przy złamaniu platau kości piszczelowej
od 2009 – członek Światowego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego SICOT
od 2010 – członek Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

dr n. med. Paweł Ziętek

Wykształcenie:
1989-1995 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
1995-1996 – staż podyplomowy, w tym półroczny w Lille
Od 2002 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Przebieg zatrudnienia:      
Od 1996 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie
Od 2006 – Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie

Zainteresowanie zawodowe:
ortopedia i traumatologia narządu ruchu
chirurgia kolana z uwzględnieniem protezoplastyki

Szkolenia:  
Staże i kursy w Europie i USA z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu