Logopedia

Logopedia

mgr Anna Krawiec

Z wykształcenia jestem filologiem polskim. Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych, kierunek: Logopedia i terapia pedagogiczna.

Na co dzień pracuję w przedszkolu dla dzieci z autyzmem w Szczecinie, jako terapeuta, jak również jako logopeda.
Doświadczenie zawodowe w terapii logopedycznej i pedagogicznej, zdobywałam już w trakcie studiów, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinie.

Moim pragnieniem jest móc wykonywać swoją pracę z wielkim zaangażowaniem i starannością. By ten cel zrealizować, chętnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, a także uczestniczę w wielu specjalistycznych kursach i szkoleniach. Ciągłe zdobywanie wiedzy jest dla mnie o tyle ważne, ponieważ zdaję sobie sprawę, że im więcej będę posiadała umiejętności, tym bardziej będę mogła pomóc dzieciom, będącym pod moją opieką. Praca z dziećmi jest dla mnie przyjemnością, a radość i nawet najmniejsze sukcesy moich podopiecznych są dla mnie największą satysfakcją i powodem do dumy.

Prywatnie jestem mężatką. W wolnych chwilach, uwielbiam spacerować po polickich lasach, bez względu na porę roku i warunki pogodowe. I chyba jak każdy z nas, uwielbiam podróżować.

Wykształcenie

 • 2014-2016 r.- Studia Podyplomowe: Logopedia i terapia pedagogiczna, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • 2011 – 2014 – Filologia polska, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Wrocławski,

Dodatkowo

 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka, Fundacja SYNAPSIS
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej, prowadzę przez twórców metody PECS- Andy Bondy i Lori Frost.
 • I Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowo-Naukowa: Praktyka dla autyzmu, prowadzona przez twórców metody PECS- Andy Bondy i Lori Frost.
 • Programowanie mowy w terapii dziecka niemówiącego, Studio Biofeedback „Alpha”w Szczecinie
 • Elementy glottodydaktyki ułatwiające opanowanie umiejętności czytania i pisania, cz. 1, Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Szczecinie
 • Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży, Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” w Szczecinie

Zapraszam na konsultacje z zakresu

 • Kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i młodzieży
 • Terapia logopedyczna:
  wady wymowy (seplenienie, reranie, gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna, nosowanie)
  opóźniony rozwój mowy
  zaburzenia płynności mowy
  zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera
  zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z zespłem Downa.
 • Terapia pedagogiczna
  wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
  terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
  diagnoza gotowości szkolnej 5 i 6 latków
 • Porady, konsultacje logopedyczne i pedagogiczne
 • Wydawanie opinii i zaświadczeń logopedycznych
 • Terapia logopedyczna prowadzona zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej stymulującej wszystkie funkcje poznawcze dzieci