Lekarze

Lekarze

Dr n. med. Radiolog dr n. med. Violetta Posio

Dr Violetta Posio specjalista radiologii

wykonuje badania ultrasonograficzne  min :

stawów – usg kolan, barków , dłoni

jamy brzusznej ,

piersi ,

 

Dr n.med Marzena Noworyta – Ziętara

Dr n.med Marzena Noworyta -Ziętara jest specjalistą w dziedzinie endokrynologii i chorób wewnętrznych. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego oraz wykonuje badanie usg tarczycy.

Dr Marzena Noworyta – Ziętara specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu takich chorób tarczycy jak:

niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy , wole zapalenie tarczycy , Choroba Hashimoto, guzki tarczycy, nowotwory tarczycy ale także:

  • choroby przytarczyc
  • osteoporoza
  • choroby nadnerczy
  • choroby przysadki mózgowej
  • stany przedcukrzycowe i cukrzyca
  • choroby metaboliczne

Dr Marzena Noworyta –  Ziętara jet lekarzem wnikliwym , dokładnym mającym wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu wskazanych powyżej schorzeń .

dr n. med. Monika Sobczyk

Doktor nauk medycznych oraz specjalista neurologii dziecięcej i pediatrii. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej. Podstawy wiedzy pediatrycznej zdobywała w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii SPSK 1 w Szczecinie. W 2007 roku obroniła pracę doktorską, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, a w 2009 r. uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Przez kolejne lata zawodowo i emocjonalnie związana była z Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci, gdzie opiekowała się najciężej chorymi dziećmi w ich domach. Od zawsze w centrum zainteresowań pozostawała neurologia dziecięca. W 2011 roku rozpoczęła specjalizację w Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego ZOZ Zdroje w Szczecinie. Pracując w oddziale, Izbie Przyjęć, Poradni Neurologicznej dla Dzieci oraz pełniąc samodzielne dyżury medyczne nabywała doświadczenia w tej trudnej dziedzinie medycyny. W 2016 r. uzyskałam tytuł specjalisty neurologii dziecięcej. Świadcząc najwyższej jakości usług, dba o stałe podnoszenie moich kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w zjazdach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych.

Wykształcenie:
1996-2002 – absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, studia na Wydziale Lekarskim ukończone z wyróżnieniem
2003-20017 – Studium Doktoranckie Pomorskiej Akademii Medycznej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
2007 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
2009 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii
2016 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej

Przebieg zatrudnienia:
2002-2003 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
2004-2009 – Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PAM, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie
2007-2011 – Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie
od 2011 – Oddział Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii SPS ZOZ „Zdroje”

Zainteresowania zawodowe:
neurologia dziecięca ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci

Szkolenia:
Staże, kursy, konferencje i sympozja z zakresu pediatrii oraz neurologii dziecięcej

Przynależność do towarzystw naukowych:
od 2007 – Polskie Towarzystwo Pediatryczne
od 2010 – Polskie Towarzystwo Neurologii Dziecięcej

lek. med. lek. med. Paweł Małasiak

Wykształcenie:
1994 – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Dyplom z wyróżnieniem, Medal za Zasługi dla uczelni
2002 – Certyfikat specjalizacji Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w zakresie oceny i opisywania badań EEG
2005 – Specjalizacja II stopnia z Chirurgii Dziecięcej
2010 – Specjalizacja II stopnia z Neurochirurgii

Przebieg zatrudnienia:
1994-2005 – Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu
1997-2005 – Konsultacyjny Ośrodek Przeciwpadaczkowy w Poznaniu, od 2002 roku kierownik Pracowni Neurofizjologii Klinicznej AM w Poznaniu
2006-2013 – Oddział Neurochirurgii SPZZOZ Medicam w Gryficach dla Dzieci oraz Poradnia Neurochirurgii i Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci
od 2013 – Oddział Neurochirurgii Dziecięcej i Neurochirurgii SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie

 

Zainteresowanie zawodowe:
neurochirurgia
neurochirurgia dziecięca (leczenie wad rozwojowych układu nerwowego, spastyki, wodogłowia, nowotworów)
chirurgia kręgosłupa (choroby zwyrodnieniowe – dyskopatie, kręgozmyki, skoliozy)
chirurgia dziecięca

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz

Wykształcenie:
1977-1984 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Od 2007 – nadanie tytułu profesora nauk medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2012 – nadanie tytułu profesora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:
Od 1984 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie
Od 2006 – Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie

Zainteresowanie zawodowe:
ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Szkolenia:
Od 2004 – Polski Delegat Narodowy do Światowego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (SICOT);
Uczestnik i wykładowca polskich i międzynarodowych kursów i szkoleń z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

dr n. med. Konrad Dobiecki

Wykształcenie:
1996-2002 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2002-2003 – staż podyplomowy
2003-2006 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej
2007 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:       
2003-2009 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)
od 2010 – Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

Zainteresowanie zawodowe:
chirurgia kręgosłupa
chirurgia zwyrodnieniowa stawów obwodowych i kręgosłupa

dr n. med. Jacek Fliciński

dr n. med. Monika Gołąb-Janowska

Wykształcenie:
2000 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ukończone z wyróżnieniem
2004 – uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2007 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie neurologii

Przebieg zatrudnienia:
Od 2001 – Katedra i Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Od 2007 – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Neurologiczna

Zainteresowanie zawodowe:
zaburzenia napadowe (padaczka, migrena, zaburzenia snu)
stwardnienie rozsiane
zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, tiki, dystonie)
zespoły otępienne (choroba Alzheimera)
guzy i udary mózgu
dyskopatie
neuropatie (uszkodzenia pojedynczych nerwów, polineuropatie na różnym tle)
miopatie (dystrofie mięśniowe)
choroby złącza nerwowo-mięśniowego (miastemia)
bóle głowy i kręgosłupa

Szkolenia:
Uczestnik europejskich i światowych zjazdów naukowych
Wykładowca krajowych zjazdów i konferencji naukowych
Członek towarzystw Naukowych:
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTN
Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Polskiego Towarzystwa Elektrofizjologii Klinicznej

lek. med. Magdalena Kabat-Jastak

Wykształcenie:
1999-2005 – studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (ukończenie z wyróżnieniem)
2005-2007 – staż podyplomowy w SPWSZ w Szczecinie
od 2007 rezydentura w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej SPSK nr 1 PUM w Szczecinie

Zainteresowania zawodowe:
Diagnostyka dzieci i dorosłych w radiologii klasycznej, ultrasonografii, tomografii komuterowej i rezonansie magnetycznym
Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu

Szkolenia:
Udział w szkoleniach i konferencjach dotyczących różnych zagadnień diagnostyki obrazowej, w tym również diagnostyki narządu ruchu
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

dr n. med. Miłosz Kawa

Wykształcenie:
1996-2002 – absolwent Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
2002-2003 – staż podyplomowy
2003-2008 – Studium Doktoranckie w Pomorskiej Akademii Medycznej
2008 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych

Przebieg zatrudnienia:
Od 2008 – pracownik naukowy w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Od 2011 – Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM w Szczecinie (staż specjalizacyjny)

Zainteresowanie zawodowe:
Radiologia i diagnostyka obrazowa dorosłych
Problemy profilaktyki i diagnostyki chorób układu tętniczego i żylnego
Ultrasonografia dopplerowska w badaniach naczyniowych układów tętniczego i żylnego wykonywanych współczesnymi aparatami USG

Szkolenia:
Kursy i konferencje w Polsce i Europie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego
Członek Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego