Administracja

Administracja

Rejestracja

 

Ewa Olszewska – kierownik rejestracji 

Klaudia Wyciszkiewicz – rejestracja

Dyrektor

Mgr Monika Trela