Administracja

Administracja

Dyrektor

Mgr Monika Trela

Rejestracja

 

Ewa Olszewska – kierownik rejestracji 

Klaudia Wyciszkiewicz – rejestracja