Prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz

Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Poncyljusz

Profesor w Zakładzie Radiologii Zabiegowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W 2014 r. uzyskał tytuł naukowy profesoranauk medycznych nadany przez prezydenta RP

Specjalista diagnostyki obrazowej i radiologii zajmujący się neuroradiologią zabiegową i radiologią zabiegową.

Pracuje w Zakładzie Radiologii Zabiegowej PUM na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz prowadzi samodzielną pracownię neuroradiologii zabiegowej w szpitalu MSW w Szczecinie, w której wykonuje zabiegi w zakresie wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków mózgu i innych wad naczyniowych centralnego układu nerwowego (tz. naczyniaków czyli malformacji tętniczo-żylnych mózgu, przetok oponowych mózgu oraz leczenia wczesnej fazy niedokrwiennego udaru mózgu wraz z profilaktyką wewnątrznaczyniową czyli stentowaniem zwężeń tętnic szyjnych.

Przewodniczący Zarządu Sekcji Neuroradiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, aktywnie działa na rzecz rozwoju zabiegów endowaskularnych w Polsce, organizując i wprowadzając nowoczesne metody diagnostyki i leczenia przezskórnego z zakresu radiologii i neuroradiologii zabiegowej.

Jest recenzentem kilku radiologicznych czasopism o zasięgu międzynarodowym z IF i członkiem redakcji Polish Journal of Radiology. Członek towarzystw naukowych : The European Society of Minimally Invasive Neurological Therapy (ESMINT), Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) oraz European Congress of Radiology (ECR).

Informacje o zabiegach z zakresu neuroradiologii zabiegowej oraz krótkie filmy prezentujące zabiegi można zobaczyć na stronie:

http://tetniak-mozgu.com/